Liiketoiminnan suunnittelu (Business Plan), 4 ov

 

Tavoite

Opiskelija kykenee suunnittelemaan yrityksen liiketoimintaa, asettamaan yritykselle tavoitteet ja laatimaan seurantaohjelman. Oppilas harjoittelee käyttämään tietokoneavusteista Business Plan –ohjelmaa.

 

Teemat

 

Toteutus

Lähiopetuspaketti, tietokoneavusteinen työskentely ja oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen

 

Kirjallisuutta

Simpson, V. Peter – Fritz, William P., and Fritz Linda J., Business Planning Success. The Professional Business Planning Handbook.

Software Guide and User’s Manual for Financial Templates. Business Planning.

 

Tietokoneohjelma

Business Plan

 

 

Arviointi

Lähiopetuksessa aktiivinen osallistuminen, harjoitustehtävän suoritus ja tentti.